"Wing Tsun" ή "Wing Chun" ή "Ving Tsun"

Τελικά πώς γράφεται σωστά;


Όταν στις δυτικές χώρες χρησιμοποιούμε κινέζικα ονόματα, όπως στην περίπτωση του Wing Tsun, τα αποδίδουμε φωνητικά και τα διατυπώνουμε με λατινικούς χαρακτήρες. Η κινέζικη γραφή χρησιμοποιεί χαρακτήρες σύμβολα. Ως σύμβολα αυτά αποδίδουν έννοιες και όχι ήχους. Ο πιο ορθός, και επί πλέον διεθνώς αναγνωρισμένος, τρόπος φωνητικής απόδοσης της κινέζικης γλώσσας είναι ή γραφή pinyin. Την σωστή απόδοση μπορεί να την ελέγξει ο καθένας, π.χ. εδώ ...


Υπάρχει όμως και μια άλλη διάσταση. Ο τρόπος με τον οποίο γράφει κάποιος το Wing Tsun υποδηλώνει και το lineage. Lineage είναι ουσιαστικά το γενεαλογικό δέντρο, δηλαδή η σειρά των δασκάλων ξεκινώντας από την Ng Mui και φτάνοντας μέχρι και τον Sifu του καθενός. Τα περισσότερα ή μάλλον τα πιο γνωστά lineage συμπίπτουν μέχρι και τον Yip Man. Διαφοροποιούνται όμως στην αμέσως επόμενη γενιά. Δηλαδή: ποιος ήταν ο μαθητής του Yip Man από τον οποίο έμαθα εγώ ο ίδιος ή ο δικός μου Sifu.

 

Οι περισσότεροι από τους μαθητές του Yip Man όταν ξεκίνησαν να διδάσκουν δυτικούς αναγκάστηκαν να αποδώσουν το όνομα τις πολεμικής τους τέχνης με λατινικούς χαρακτήρες. Έτσι προέκυψαν διαφορετικοί τρόποι γραφής. Είτε συνειδητά προκειμένου να ξεχωρίζουν, είτε τυχαία.


Εγώ προσωπικά έμαθα από τον Sifu Niko. O ίδιος ο Sifu Niko έγινε Sifu από τον Leung Ting (ο οποίος παρεμπίπτοντος ήταν και ο τελευταίος μαθητής του Yip Man). Οπότε τo lineage μου είναι Leung Ting . Και αυτό υποδηλώνει και ο τρόπος με τον οποίο το αποδίδω το Wing Tsun με λατινικούς χαρακτήρες, με “W” και “Ts“.


Κάποιες φορές το αποδίδω και με “Tz”, όπως π.χ. στο domain-name της ιστοσελίδας.

Και ο λόγος είναι ο εξής: Όταν ο Sifu Niko θέλησε να έχει την δική του ανεξάρτητη οργάνωση προέβη σε αυτήν την μικρή αλλαγή στην απόδοση του ονόματος. Τιμώντας τον διατηρώ πολλές φορές και αυτόν τον τρόπο γραφής.