Η φιλοσοφία του Wing Tsun Kung Fu

Κύρια χαρακτηριστικά της πολεμικής τέχνης του Wing Tsun (Wing Chun) είναι η χρήση των εισερχόμενων δυνάμεων, η οικονομία της  κίνησης και η φυσικότητα των κινήσεων.


Κατά την διαμόρφωση του σημερινού τρόπου προπόνησης και μάχης το σύστημα του Wing Tsun επηρεάστηκε σημαντικά από διάφορα κινέζικα φιλοσοφικά ρεύματα. Μια σχολή του Wing Tsun (Wing Chun) δεν είναι μόνο ένας τόπος στον οποίο μαθαίνουμε να αμυνόμαστε αποτελεσματικά και να διατηρούμε τη φυσική κατάσταση και την υγεία μας, αλλά είναι και σχολείο για τη ζωή. Η ίδια η εκπαίδευση, μας διδάσκει πρακτικές και φιλοσοφικές αξίες οι οποίες μας βοηθούν όχι  μόνο στην προπόνηση αλλά και στην καθημερινή μας ζωή.


Στο Wing Tsun έχουν ενωθεί τρεις φιλοσοφίες κάτω από μια στέγη:

 

Η βουδιστική επιρροή

Ήδη από την αρχή της εκπαίδευσης  αναπτύσσεται στον μαθητή η γνώση ότι δεν υπάρχει πρόοδος χωρίς τη δική του προσπάθεια. Ο μαθητής, και όχι ο δάσκαλος, πρέπει να δουλεύει υπομονετικά με τον συμμαθητή του ή μόνος του μπροστά στον καθρέφτη. Σχεδόν έναν ολόκληρο χρόνο ο μαθητής αγωνίζεται να διορθωθεί, ανακαλύπτοντας ότι πρέπει να βελτιωθεί και περαιτέρω. Μόνο μέσα από συνεχή και ακατάπαυστη προπόνηση μπορεί να μάθει τις λεπτές κινήσεις και την ισορροπία, τη σταθερότητα, το συντονισμό, τη χαλάρωση, τη σωστή αναπνοή, αλλά και το σωστό βλέμμα. Η φιλοσοφία που κρύβεται από πίσω θέλει να μας διδάξει την ανεξαρτησία, τη δύναμη της θέλησης, αλλά και αποφασιστικότητα πχ σε τυχόν κατάσταση άμυνας.

 

Ταοϊσμός

Το Wing Tsun έχει επηρεαστεί έντονα από την κινέζικη ταοϊστική φιλοσοφία. Κεντρικές ιδέες του Ταοϊσμού είναι η αποδοχή και οι αντιθέσεις της φύσης οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται, όπως το σκληρό και το μαλακό, το δυνατό και το αδύναμο, ο άνδρας και η γυναίκα, ο επιτιθέμενος και ο αμυνόμενος, κλπ. Ο Ταοϊσμός μας διδάσκει να μην αντιμετωπίζουμε την δύναμη με δύναμη, αλλά να εκμεταλλευόμαστε αυτήν. Απαλότητα και η ελαστικότητα δεν θεωρούνται ως αδυναμία, αλλά ως  υπεροχή και οι οποίες μάλιστα νικούν την ωμή βία. Το "ταξίδι" (ή ο δρόμος – στα κινέζικα ταο) είναι ο προορισμός. Με άλλα λόγια να  εξασκούμαστε (και να ζούμε) πιο συνειδητά και πιο συγκεντρωμένα στο παρόν, στο "εδώ και το τώρα”. Η ευελιξία, η προσαρμοστικότητα, η αναλογικότητα και η προσαρμοσμένη στην εκάστοτε κατάσταση δράση βασίζονται στις αρχές του Ταοϊσμού. Οι τεχνικές του Wing Tsun είναι καθαρός,σε κινήσεις, εφαρμοσμένος Ταοϊσμός. Οι αρχές αυτές μπορούν επίσης να εφαρμοστούν επιτυχώς και στην καθημερινή μας ζωή.

 

Κομφουκιανισμός
Ο Κομφουκιανισμός διδάσκει την αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης και σεβασμού μεταξύ δασκάλου και μαθητή ή μεταξύ παλαιότερων και νεότερων. Ο μαθητής πρέπει να εκτιμά τον δάσκαλο, να ακούει τις συμβουλές του, καθώς και να δείχνει σεβασμό απέναντί του. Ο δάσκαλος με τη σειρά του πρέπει να φανεί αντάξιος αυτής της αναγνώρισης και να αναλάβει την φροντίδα του νεωτέρου , ώστε να του παρέχει την απαραίτητη βοήθεια και τις απαραίτητες συμβουλές για την ανάπτυξή του. Το παράδειγμα του ιδίου του δασκάλου να καθοδηγεί τους μαθητές. Η σωστή συμπεριφορά και η τήρηση της εθιμοτυπίας (κανονισμός τις σχολής) εξυπακούεται. Ο μαθητής που δεν τηρεί αυτούς τους  βασικούς κανόνες αμοιβαίου σεβασμού, μακροπρόθεσμα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός από τον δάσκαλό  του και θα πρέπει να φύγει από την σχολή.